GTA游戏重置(车辆,调度) 2.3-车辆模型论坛-[GTA5]LSPDFR警察-模组-模拟农庄-社区资源网

GTA游戏重置(车辆,调度) 2.3

5723eb9c33074120

8f5740ce1c074125

a16adb1899074126

4d785675e8074127

b7681cd0d9074127

作者:miaochenrui766

 

 

 

安装方法:
1. POLICE : x64e.rpf / levels / gta5 / vehicles.rpf
2. POLICE2 : update / x64 / dlcpacks / patchday3ng / dlc.rpf / x64/levels / gta5 / vehicles.rpf
3. POLICE3 : update / x64 / dlcpacks / patchday4ng / dlc.rpf / x64/levels / gta5 / vehicles.rpf
4. POLICE4 : x64e.rpf / levels / gta5 / vehicles.rpf
5. SHERIFF : update / x64 / dlcpacks / patchday3ng / dlc.rpf / x64 / levels / gta5 / vehicles.rpf
6. SHERIFF2 : update / x64 / dlcpacks / patchday3ng / dlc.rpf / x64 / levels / gta5/vehicles.rpf
7. FBI : x64e.rpf / levels / gta5 / vehicles.rpf
8. FBI2 : update / x64 / dlcpacks / patchday2ng / dlc.rpf / x64 / levels / gta5 / vehicles.rpf
9. POLICEB : update / x64 / dlcpacks / patchday1ng / dlc.rpf / x64 / levels / gta5 / vehicles.rpf
10. POLCIET : x64e.rpf / levels / gta5 / vehicles.rpf
11. POLMAV : update / x64 / dlcpacks / patchday3ng / dlc.rpf / x64 / levels / gta5 / vehicles.rpf
12. PREDATOR : update / x64 / dlcpacks / patchday3ng / dlc.rpf / x64 / levels / gta5 /vehicles.rpf
13. AMBUL ANCE : x64e.rpf / levels / gta5 / vehicles.rpf
14. FIRETRUK : update / x64 / dlcpacks / patchday3ng / dlc.rpf/ x64 / levels / gta5/vehicles.rpf
15. PRANGER : x64e.rpf / levels / gta5 / vehicles.rpf
16. RIOT : update / x64 / dlcpacks / patchday3ng / dlc.rpf / x64 / levels / gta5 / vehicles.rpf
替换前做好备份!

 

附件下载:

 

  请登录后发表评论

   请登录后查看回复内容

  在线客服
  站长-China-MPK
  客服会在24小时内回复你。
  2023-12-03 21:57:23
  你好,请问有什么可以帮助到你的。
  您的工单我们已经收到,我们将会尽快跟您联系!
  [官方-站长]
  2145171299
  取消

  选择聊天工具: